Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Naredba Direktora Uprave za neizravno oporezivanje o ukidanju nadležnosti za carinjenje roba iz azijskih i afričkih zemalja u carinskoj ispostavi Grude izazvalo je nezadovoljstvo gospodarstvenika sa područja Zapadnohercegovačke Županije.

Naime, Naredba u mnogome otežava poslovanje gospodarstvenika u smislu povećanja troškova poslovanja kao i smanjenja konkurentnosti, a posebno bi se negativno odrazila na rad špediterskih tvrtki u kojima bi zbog smanjenog opsega poslovanja došlo do otpuštanja radnika, pa čak i do gašenja nekih, što bi pogoršalo i ovako teško stanje u oblasti poslovanja i zaposlenosti.

Manji prihodi gospodarskih subjekata uz povećanje troškova poslovanja, smanjen broj radnih mjesta, manje naplaćenih raznih naknada i taksi prilikom carinjenja roba, umanjili bi  prihode i Općinama i Županiji Zapadnohercegovačkoj.
Zbog naprijed navedenih razloga, a na zahtjev samih gospodarstvenika reagirao je i Ministar gospodarstva u Vladi ŽZH, te je nadležnim institucijama  u BiH kao i Upravi za neizravno oporezivanje u Banja Luci  uputio zahtjev da se ova Naredba stavi van snage kako ŽZH i njeno gospodarstvo ne bi imalo posljedica primjenom iste.