Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Dana 21.08.2012.godine u 11 sati u prostorijama Ministarstva gospodarstva ŽZH održana je javna rasprava o Nacrtu Zakona o koncesijama Županije Zapadnohercegovačke.

Sastanku su nazočili:

Ministar gospodarstva sa suradnicima,
Predstavnici općine Grude,
Predstavnik općine Široki Brijeg,
Predstavnik općine Ljubuški,
Predstavnici "Putova" d.o.o Grude,
Predstavnik "Rudnika boksita" d.o.o Posušje,
Predstavnici "rudnika boksita" d.o.o Široki Brijeg,
Predstavnik Udruge "Zvuk kamena" Posušje

Nakon konstruktivne rasprave,iznesenih primjedbi i prijedloga na Nacrt zakona Ministar gospodarstva je zatražio da se sve iznesene primjedbe dostave u pismenoj formi,kako bi mogli Nacrt zakona uputiti u daljnju proceduru.