Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Federalno ministarstvo okoliša i turizma organizira Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o turizmu Federacije BiH i Nacrtu Zakona o boravišnoj pristojbi Federacije BiH za područje Županije Zapadnohercegovačke.

Javna rasprava zakazana je za dan 28.03.2017. godine (utorak) u 13:00 sati u Posušju, u Vijećnici općine Posušje u ulici Fra Grge Martića broj 30.
Pozivamo sve zainteresirane da sudjeluju na Javnoj raspravi.

Tekst Nacrta navedenih Zakona mogu se preuzeti sa web stranice Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke sa sljedećih poveznica

www.mg-zzh.com/images/dokumenti/2017/Nacrt Zakona o boravisnoj 2016  – hrvatski jezik.pdf

www.mg-zzh.com/images/dokumenti/2017/Nacrt Zakona o turizmu HRVATSKI JEZIK.pdf

Svoje primjedbe na navedene Nacrte Zakona možete dostaviti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na adresu e-mail:fmoit@fmoit.gov.ba ili na samoj  javnoj raspravi.