Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Obavještavamo Vas da će se Javna rasprava o Nacrtu Zakona o trgovini u Županiji Zapadnohercegovačkoj održati 22. 06. 2015. godine u 10 sati u skupštinskoj sali u Širokom Brijegu, Stjepana Radića 37 b.

Ukoliko imate prijedloga, primjedbi i komentara na predloženi tekst molimo Vas da ih dostavite u pismenoj formi u Ministarstvo gospodarstva (na adresu Andrije Kačića Miošića bb, na broj fax-a 682-161 ili na e-mail info@mg-zzh.com) prije održavanja Javne rasprave ili usmeno na dan Javne rasprave.

 

Nacrt zakona možete vidjeti na sljedećoj poveznici

www.mg-zzh.com//images/dokumenti/2015/NACRT ZAKONA O TRGOVINI U ZZH.pdf