Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE IZRAĐEN NACRT ZAKONA O VODAMA TE POZIVAMO SVE ZAINTERESIRANE STRANKE DA DOSTAVE SVOJA MIŠLJENJA,PRIJEDLOGE,PRIMJEDBE I KOMANTARE ŽUPANIJSKOM MINISTARSTVU GOSPODARSTVA NA JEDAN OD SLJEDEĆIH NAČINA:
1. POŠTOM NA ADRESU
2.E-MAIL: info@mg-zzh.com
3.FAXOM NA BROJ 682-161
4.Poštom na adresu: MINISTARSTVO GOSPODARRSTVA ULICA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA b.b. 88240 POSUŠJE

NACRT ZAKONA MOŽETE POGLEDATI NA SLJEDEĆEM LINKU

 

 

Nacrt zakona o vodama ŽZH