Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

 

Radna grupa, koju je formiralo Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke pripremilo je tekst Radne verzije Zakona o koncesijama Županije Zapadnohercegovačke.
Pozivamo Vas  da svoje prijedloge i sugestije dostavite do 25.lipnja 2012. godine na e-mail adresu: info@mg-zzh.com.

Nacrt zakona o koncesijama možete preuzeti sa sljedeć linka

www.mg-zzh.com/images/dokumenti/nacrt_zakona_o_koncesijama.pdf