Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

 

Ministarstvo gospodarstva organizira javnu raspravu o Nacrtu Zakona o šumarstvu  u Federaciji  BiH. Javna rasprava će se održati dana 11.01.2012. godine u 9 sati u prostorijama Ministarstva gospodarstva u Posušju, Fra Andrije Kačića Miošića bb.