Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Dana 28.11.2011. u 9 sati u prostorijama Ministarstva gospodarstva održana je rasprava  o Nacrtu Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku u Županiji Zapadnohercegovačkoj.
Raspravi  su prisustvovali:

1. Ministar gospodarstva sa suradnicima
2. Ravnatelj Zavoda za poljoprivredu ŽZH
3. Županijski poljoprivredni inspektor
4. Predstavnici Udruge poljodjelaca u ŽZH
5. Predstavnici Udruge poljoprivrednika BiH, podružnica ŽZH
6. Predstavnik Udruge Saveza poljoprivrednika ŽZH

Rasprava na predloženi Nacrt zakona je bila konstruktivna, uz iznošenje određenih  primjedbi, prijedloga i sugestija.
Sudionicima je dana mogućnost da svoje primjedbe i  prijedloge dostave i u pismenoj formi u što kraćem roku Ministarstvu gospodarstva, Sektor poljoprivrede.
Prijedlozi koji se ocijene kao prihvatljivi bit će ugrađeni u prijedlog zakona.
Nakon provedene procedure, Prijedlog Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku bit će upućen u dalju proceduru na usvajanje.