linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Vod polj Sum

Sektor vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva

P O M O Ć N I K   M I N I S T R A:

Branko Skoko,  dipl. ing. polj.      kontaktiraj


Sektor vodoprivrede,  poljoprivrede  i šumarstva obavlja upravne i druge  stručne poslove koji se odnose na: • praćenje primjene zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, veterinarstva i šumarstva,
 • praćenje stanja u oblasti  poljoprivrede, vodoprivrede, veterinarstva i šumarstva, odnosno poduzimanje odgovarajućih mjera,
 • pripremanje i izrada nacrta zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, veterinarstva i šumarstva,
 • vođenje prvostupanjskog upravnog postupka i drugostupanjskog upravnog postupka, iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, veterinarstva i šumarstva,
 • izrada odgovora na tužbu i drugih akata u postupku povodom upravnog spora iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, veterinarstva i šumarstva,
 • osiguravanje uvjeta za razvoj i unapređenje poljoprivrede,
 • zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta
 • davanje mišljenja i sudjelovanje u usmjeravanju investicija u poljoprivredi, šumarstvu veterinarstvu,
 • davanje stručnih uputa i stručne pomoći općinskim službama za upravu u okviru svojeg djelokruga,
 • uzgoj, zaštitu i unapređenje šuma,
 • šumske komunikacije i eksploataciju šuma,
 • prati stanje organiziranosti iz oblasti veterinarstva i izvršavanje zadataka u zdravstvenoj zaštiti  životinja,
 • daje prijedloge za rješavanje pitanja iz djelokruga veterinarstva,
 • proizvodnju i promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu,
 • uređivanje režima voda, zaštitu voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda,
 • korištenje vode u energetske i rekreativne svrhe,
 • planiranje vodoprivrednih aktivnosti u oblasti uporabe, zaštite voda na području županije,
 • organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje istraživačkih projekata u oblasti vodoprivrede,
 • sudjelovanje u definiranju i ostvarivanju vodoprivrednih osnova, planova, upravljanju vodoprivrednim sustavom, financiranju vodoopskrbe i vodoprivrede uopće,
 • osiguranje provođenja obrane od poplava i koordiniranje rada sa stožerom civilne zaštite, vodoprivrednim poduzećima prilikom nastupa redovne i izvanredne obrane od poplava,
 • izdavanje vodoprivrednih uvjeta, vodoprivredne dozvole i vodoprivredne suglasnosti, sudjelovanje u definiranju, preuzimanju i ostvarivanju obveza koje se odnose na međužupanijske i međuregionalne vode,
 • obavljanje i drugih poslova koje proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa,