linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Trgovina slika

Sektor trgovine, turizma i poduzetništva

 

P O M O Ć N I K   M I N I S T R A:


 

Sektor trgovine, turizma i poduzetništva obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: • praćenje primjene zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti trgovine, turizma, ugostiteljstva i poduzetništva,
 • praćenje stanja u oblasti trgovine, turizma, ugostiteljstva i poduzetništva, odnosno poduzimanje odgovarajućih mjera,
 • pripremanje i izrada nacrta zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti trgovine, turizma, ugostiteljstva i poduzetništva,
 • vođenje prvostupanjskog upravnog postupka i drugostupanjskog upravnog postupka, iz oblasti trgovine, turizma, ugostiteljstva i poduzetništva,
 • izrada odgovora na tužbu i drugih akata u postupku povodom upravnog spora iz oblasti trgovine, turizma, ugostiteljstva i poduzetništva,
 • praćenje i analiziranje pravnog položaja i poslovanja trgovačkih gospodarskih društava, te predlaganje mjera za unapređenje njihovog poslovanja,
 • praćenje stanja i pojava na tržištu roba, te predlaganje donošenja odgovarajućih mjera,
 • praćenje i analiziranje kretanja cijena, proizvoda i usluga, te predlaganje, odnosno provođenje mjera od utjecaja na formiranje cijena,
 • praćenje pojave narušavanja slobodnog tržišta, te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i poticanje konkurencije,
 • praćenje djelovanja propisa i mjera gospodarske politike u podupiranju trgovačke djelatnosti i razvoju trgovačkog poduzetništva,
 • izrada stručne analize i vođenje evidencije o značajnim stručnim podacima iz područja trgovine,
 • pružanje stručne pomoć trgovačkim subjektima i tijelima lokalne samouprave,
 • surađivanje s profesionalnim udrugama u svrhu razvoja trgovine,
 • praćenje poslovanja u ugostiteljstvu u cjelini i pojedinim grupacijama i predlaganje mjera za unapređenje poslovanja,
 • praćenje čimbenika koji utječu na kvalitetu ugostiteljske ponude,
 • praćenje uvjete dolaska i boravka inozemnih turista,
 • prikupljanje i sređivanje statističke dokumentacije iz područja turizma i ugostiteljstva za tekuće i višegodišnje razdoblje,
 • izrada kvantitativnih pregleda i analiza o kretanju ukupnog turističkog prometa i prometa selektivnih oblika turizma,
 • osiguravanje pravovremenog i stručnog praćenja razvoja gospodarstva,
 • sudjelovanje u izradi programa i planova za restrukturiranje i privatizaciju,
 • sudjelovanje i predlaganje mjera za privatizaciju državnog kapitala u skladu s planovima restrukturiranja i privatizacije,
 • razrada politike i predlaganje mjera za razvoj i poticanje poduzetništva, malih gospodarskih društava, zanatskih i drugih uslužnih radnji-obrtništva,
 • praćenje i obrađivanje bitnih poslovnih podatka o malim gospodarskim društvima, zanatskim i drugim radnjama u županiji,
 • predlaganje i razrađivanje programa pomoći i njihovim nositeljima realizacije za mala gospodarska društva za rješavanje ekonomskih, organizacijskih i tehnoloških problema,
 • predlaganje izvora i načina financiranja različitih programa namijenjenih za rješavanje problema kreditiranja malih gospodarskih društava i radnji transfera tehnologije, proizvodnje, razvoja, marketinga, prodaje, izvoza i slično,
 • radi na kreiranju i provođenju politike financiranja razvoja poduzetništva od strane međunarodnih financijskih i drugih institucija,
 • obavljanje i drugih poslova koje proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa,