linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Promet Slika

Sektor prometa i veza

P O M O Ć N I K   M I N I S T R A:

Jozo Jurič, dipl. ing. stroj.   kontaktiraj

 


Sektor prometa i veza obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:


 • praćenje primjene zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti poštanskog i telekomunikacijskog prometa, cesta i cestovnog prometa,
 • praćenje stanja u oblasti poštanskog i telekomunikacijskog prometa, cesta i cestovnog prometa,  odnosno poduzimanje odgovarajućih mjera,
 • pripremanje i izrada nacrta zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti poštanskog i telekomunikacijskog prometa, cesta i cestovnog prometa,
 • vođenje prvostupanjskog upravnog postupka i drugostupanjskog upravnog postupka, iz oblasti poštanskog i telekomunikacijskog prometa, cesta i cestovnog prometa,
 • izrada odgovora na tužbu i drugih akata u postupku povodom upravnog spora iz oblasti poštanskog i telekomunikacijskog prometa, cesta i cestovnog prometa,
 • suradnja i izmjena iskustava s odgovarajućim institucijama, naučnim ustanovama i fakultetima,
 • staranje o standardima za područje telekomunikacija,
 • praćenje i sudjelovanje u izradi planova razvoja sustava veza na području županije,
 • sudjelovanje u planiranju razvoja infrastrukture radio i TV difuzije u segmentu predajnika i veza iz nadležnosti županije,
 • izdavanje dozvola za postavljanje i dozvola za rad radio postaja i izrada evidencija i drugih dokumenata o korištenju radio frekvencija iz nadležnosti županije,
 • izdavanje odgovarajućih dozvola iz oblasti cesta i cestovnog prometa za koje je nadležno Ministarstvo,
 • sudjelovanje u određivanju cijena poštanskih i telekomunikacijskih, radio i televizijskih usluga, te cijena u cestovnom prometu,
 • sudjelovanje u izradi reda prijevoza u putničkom prometu i predlaganje mjera,
 • obavljanje i drugih poslova koje proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa,