linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Energetika slika

Sektor energetike, industrije i rudarstva

 

P O M O Ć N I K   M I N I S T R A:

Miljenko Soldo,  dipl.  oec.   kontaktiraj

 


Sektor energetike, industrije i rudarstva obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:


 

 • praćenje primjene zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 • praćenje stanja u oblasti energetike, industrije i rudarstva, odnosno poduzimanje odgovarajućih mjera,
 • pripremanje i izrada nacrta zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 • vođenje prvostupanjskog upravnog postupka i drugostupanjskog upravnog postupka, iz oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 • izrada odgovora na tužbu i drugih akata u postupku povodom upravnog spora iz oblasti oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 • utvrđivanje i praćenje ostvarivanja energetske bilance,
 • predlaganje i provođenje politike u oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 • kontinuirano praćenje i analiza odnosa cijena između pojedinih kontingenata na našem tržištu,
 • predlaganje mjera za usklađivanje organizacije elektroprivredne djelatnosti Federacije BiH sa planovima i potrebama Županije,
 • sudjelovanje u donošenju tarifnog sustava i općih uvjeta za isporuku električne energije,
 • praćenje i analiziranje poslovanja proizvodnih industrijskih grana,
 • praćenje razvoja suvremene tehnike i tehnologije u pojedinim industrijskim granama,
 • suradnja i izmjena iskustva s odgovarajućim institucijama (zavodi, fakulteti, istraživački centri),
 • posebna suradnja s institucijama za standardizaciju, normizaciju i mjerništvo,
 • suradnja sa Zavodom za industrijsko vlasništvo i odgovarajućim državnim tijelima, te sustavno praćenje restrukturiranja industrijskih društava u županiji,
 • korištenje prirodnih bogatstava u skladu sa zakonom Federacije i Županije,
 • analiziranje i potvrda zaliha mineralnih sirovina, izrada bilance mineralnih sirovina županije i vođenje evidencije o njima,
 • sudjelovanje u predlaganju strategije razvoja rudarstva u županiji u skladu sa gospodarskom strategijom i  prirodnim mogućnostima
 • izrada izvješća i mišljenja glede rješavanja pojedinih pitanja iz oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 • obavljanje i drugih poslova koje proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa