linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odjel vodoprivrede

Š E F   O D J E L A:
Stjepan Karačić, dipl. ing. geol.   Kontaktiraj

 


Odsjek za vodoprivredu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: 

 • praćenje primjene zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti vodoprivrede,
 • praćenje stanja u oblasti  vodoprivrede, odnosno poduzimanje odgovarajućih mjera,
 • pripremanje i izrada nacrta zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti vodoprivrede,
 • vođenje prvostupanjskog upravnog postupka i drugostupanjskog upravnog postupka, iz oblasti vodoprivrede,
 • izrada odgovora na tužbu i drugih akata u postupku povodom upravnog spora iz oblasti vodoprivrede,
 • sudjelovanje u izradi naputaka i stručnih mišljenja za primjenu propisa iz oblasti vodoprivrede,
 • pripremanje planove obrane od poplava,
 • pripremanje izvješća, analiza i prijedloga mjera iz oblasti gospodarenja vodama,
 • sudjelovanje u definiranju i ostvarivanju vodoprivrednih osnova, planova, upravljanju vodoprivrednim sustavom, financiranju vodoopskrbe i vodoprivrede uopće,
 • provođenje obrane od poplava i koordiniranje rada sa stožerom civilne zaštite, vodoprivrednim poduzećima prilikom nastupa redovne i izvanredne obrane od poplava,
 • izdavanje vodoprivrednih uvjeta, vodoprivredne dozvole i vodoprivredne suglasnosti,
 • sudjelovanje u definiranju, preuzimanju i ostvarivanju obveza koje se odnose na međužupanijske i međuregionalne vode,
 • obavljanje i drugih poslova koje proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa