linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odjel za računovodstvene i opće poslove

Odsjek  za računovodstvene i opće poslove obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: 

 • obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova,
 • obavljanje računovodstvenih - knjigovodstvenih i blagajničkih poslova,
 • vođenje knjigovodstvene dokumentacije,
 • obavljanje poslova u svezi planiranja i nabavke opreme, potrošnog materijala i druge financijsko-materijalne poslove,
 • obavljanje računovodstvenih poslova u svezi obračuna plaća, te drugih naknada i primanja iz radnog odnosa,
 • primanje i dostavljanje pošte, poslovi ugostiteljstva, poslovi održavanja čistoće u uredima i pomoćnim prostorijama, kurirski poslovi i drugi poslovi pomoćne djelatnosti,
 • obavljanje i drugih poslova koje proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa


   

Odjel za pravne i kadrovske poslove

Š E F   O D J E L A:
Kata Dragoja, dipl. iur.   Kontaktiraj

 

 

Odsjek  za pravne i  kadrovske  poslove obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: 

 • sudjelovanje u izradi zakona, uredbi i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva,
 • sudjelovanje u izradi naputaka i stručnih mišljenja za primjenu propisa iz djelokruga Ministarstva,
 • izrada općih akata iz djelokruga Odsjeka,
 • izrada nacrta rješenja koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti djelatnika Ministarstva iz radnog odnosa, te obavljanje drugih kadrovskih poslova,
 • vođenje matičnih knjiga, dosjea djelatnika i drugih evidencija iz područja radnih odnosa,
 • obavljanje poslova uredskog poslovanja, arhiviranja i drugih administrativno-tehničkih poslova,
 • organiziranje administrativnih poslova, poslova tipkanja, umnožavanja i slaganja materijala,
 • obavljanje i drugih poslova koje proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa,


   

Sektor razvoja, pravnih i općih poslova

P O M O Ć N I K   M I N I S T R A:

 


Sektor razvoja, pravnih i općih poslova obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: • koordiniranje i priprema razvojne strategije županije,
 • koordiniranje u procesu identificiranja, formuliranja i utvrđuje prioritetne programe i projekte u županiji, na temelju metodologije, koju uz suglasnost Vlade Federacije, utvrdi Federalno ministarstvo financija,
 • dostavljanje prioritetnih programa i projekata DCU-u, u cilju pripreme federalnog Programa javnih investicija,
 • praćenje i izvješćivanje o implementiranju projekata na razini županije i općine na temelju metodologije koju uz suglasnost Vlade Federacije, utvrdi Federalno ministarstvo financija,
 • upravno rješavanje,
 • izrada naputaka i stručnih mišljenja za primjenu propisa iz djelokruga sektora,
 • izrada pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa, te obavljanje drugih kadrovskih poslova,
 • obavljanje poslova uredskog poslovanja, arhiviranja i drugih administrativno-tehničkih poslova,
 • obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova, knjigovodstvenih i blagajničkih poslova,
 • poslovi ugostiteljstva, održavanja čistoće, kurirski poslovi i drugi pomoćno-tehnički poslovi,
 • obavljanje i drugih poslova koje proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa,

Odjel za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvitak

Š E F   O D J E L A:
Pero Mandić, dipl. ing. stroj.   Kontaktiraj

 


Odsjek  za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvitak, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: • koordiniranje i pripremanje razvojne strategije županije;
 • koordiniranje u procesu identificiranja, formuliranja i utvrđivanja prioritetnih programa i projekata u županiji, na temelju metodologije, koju uz suglasnost Vlade Federacije, utvrdi Federalno ministarstvo financija;
 • dostavljanje prioritetnih programa i projekta DCU-u, u cilju pripreme federalnog Programa javnih investicija;
 • praćenje i izvješćivanje o implementiranju projekata na razini županije i općine na temelju metodologije koju uz suglasnost Vlade Federacije, utvrdi Federalno ministarstvo financija;
 • surađivanje sa DCU-u, organizacijskim jedinicama uspostavljenim u federalnim ministarstvima i jedinicama u općinama;
 • obavljanje i drugih poslova koje proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa,