linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ured ministra

M I N I S T A R:

Dario Sesar


D A T U M   R O Đ E N J A:  

 


B R A Č N O   S T A N J E:  

 


O B R A Z O V A N J E:  

 


P R O F E S I O N A L N A   K A R I J E R A:

 


P O L I T I Č K I   A N G A Ž M A N:

HDZ BiH