linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači biljne proizvodnje

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači  biljne proizvodnje da će se dana  3.11.2015. godine u 18 sati u općinskoj vijećnici u Ljubuškom održati sastanak  na temu: Upis u fitoregistar.

Upis u fitoregistar je obvezan za sve proizvođače, prerađivače, uvoznike i distributere  bilja.
Pozivaju se svi zainteresirani da se odazovu ovom sastanku.

Lovačkim društvima u ŽZH dodijeljena lovišta na deset godina

Predstavnicima osam lovačkih društava s područja Županije Zapadnohercegovačke  Ministarstvo gospodarstva ŽZH dodijelilo je sportsko-gospodarska lovišta u zakup na period od deset godina sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu F BiH.
Po tim ugovorima, Lovačkom društvu “Mosor“ Široki Brijeg dodijeljeno je u zakup Lovište “Borak”, a Hrvatskoj lovačkoj udruzi „Malič“ Grude Lovište “Grude”. Lovišta “Kravica I” i „Kravica II“ dodijeljena su Hrvatskoj udruzi lovaca „Kravica“ Ljubuški“. Udruzi lovaca „Milan Mikulić – Bikan“ Vir dodijeljeno je Lovište „Kobilić“, Lovačkom društvu „Rujan-Široki Brijeg-Kočerin“ Lovište „Rujan“, Lovačkom društvu“ Radovanj“ Posušje Lovište „Oštrec“, te Lovačkom društvu „Jarebinjak“ Rakitno Lovište „Zečijak“.

Opširnije...

PLAN UTROŠKA SREDSTAVA “TEKUĆI PRIJENOSI ZA OBJEKTE VODNOG GOSPODARSTVA” ZA 2015. GODINU

Na temelju članka 19. Stavak (2) Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“broj: 10/04), i članka 34. stavak (7) Zakona o izvršenju proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2015.godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 6/15), Vlada Županije Zapadnohercegovačke, na 17. sjednici održanoj 2. srpnja2015.godine, donijela je   

ODLUKU
O DONOŠENJU PLANA UTROŠKA SREDSTAVA “TEKUĆI PRIJENOSI ZA OBJEKTE VODNOG GOSPODARSTVA” ZA 2015. GODINU

Opširnije...

O D L U K A o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za novčane potpore u poljoprivredi i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu

Na temelju članka 18. i 19. Zakona o Vladi Županije Zapadnoercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 10/04 ), članka 34. stavak (2) Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 6/15) članka 37. stavak (1) Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 8/12 i 20/13), na prijedlog Ministra gospodarstva, Vlada Županije  Zapadnohercegovačke, na sjednici ………… održanoj dana    …………, donijela je


O D L U K U o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za novčane potpore  u poljoprivredi i ruralnom razvitku“  utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu

Opširnije...