linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Izrada Nacrta Zakona o javnim cestama u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Trenutno u našem sektoru je aktualna izrada Nacrta Zakona o javnim cestama u Županiji Zapadnohercegovačkoj, a zatim nakon njegova usvajanja izrada pratećih Pravilnika, Uredbi i Naputaka, kao što su: Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za građenje i rekonstrukciju javnih cesta, Pravilnik o održavanju javnih cesta, Pravilnik za utvrđivanje prekomjernog  korištenja javnih cesta, Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste, 

Opširnije...

Zaključak vlade za izdvajanje proračunskih sredstava za objekte vodnog gospodarstva

Zaključkom Vlade Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-937/11-6 od 25. kolovoza 2011. godine o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2011. godinu, planirani su „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ u iznosu od 100.000,00 (slovima: stotinu tisuća) KM.

Opširnije...

Izrađen je Nacrt zakona o vodama Županije Zapadnohercegovačke koji je proslijeđen općinama na doradu i usuglašavanje

Sukladno Članku 222. Zakona o vodama FBiH („Službene novine FBiH, broj 70/06) predviđena je izrada županijskog Zakona o vodama kojim će se regulirati ustroj i način vršenja poslova koji su Federalnim zakonom stavljeni u nadležnost županija.
Izrađen je Nacrt zakona o vodama Županije Zapadnohercegovačke koji je proslijeđen općinama na doradu i usuglašavanje.

Opširnije...

Izrada novog Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku

U Ministarstvu gospodarstva – sektor poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je aktualno donošenje novog Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku. Izradi novog  Zakon o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku se pristupilo kako bi se mogle provesti odredbe iz Sporazuma o pristupanju u Svjetsku trgovinsku organizaciju – WTO

Opširnije...

Odjeljenje za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj

Odjeljenje za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvoj u okviru svojih redovitih aktivnosti radi na usklađivanju i revidiranju projekata za razvoj koje utvrđuje u suradnji sa općinama, ministarstvima, ostalim ustanovama i institucijama u ŽZH, te iste po usvajanju od strane Vlade ŽZH,  sukladno Uredbi, odnosno po propisanoj proceduri i metodologiji kandidira za Program  javnih investicija F BiH. Odjeljenje prati provedbu odobrenih projekata kao i stupanj njihove realizacije.
Odjeljenje je iniciralo i predložilo Vladi ŽZH da donese Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja ŽZH, kao ključnog i strateškog dokumenta bitnog za razvoj županije.

Opširnije...