linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obavijest za poljoprivredne proizvođače koji namjeravaju ostvariti pravo na županijske novčane potpore za 2017. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 

Broj: 05-06-24-465/17
Posušje, 06.04.2017. godine                                   

 

Predmet:  Obavijest

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji namjeravaju ostvariti pravo na županijske novčane potpore  za 2017. godinu za proizvodnju povrća, uzgoj muznih krava i  držanje pčelinjih društava, kako su obvezni prijaviti proizvodnju Ministarstvu  gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke ili  Zavodu za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke najkasnije do  29.04.2017. godine.
Uz prijavu su obvezni dostaviti ažuriranu listu korištenja iz općinske odnosno gradske službe za poljoprivredu.
Proizvođači koji ne izvrše prijavu proizvodnje neće moći ostvariti pravo na županijske  novčane potpore za 2017. godinu.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 682-162; 831-063 i  702-494.

Napomena:
Molimo da ovu Obavijest emitirate tri puta dnevno do 20.04.2017. godine u terminu koji se ne plaća.

Po ovlaštenju Ministra
Pomoćnik ministra
Branko Skoko

 

Dostaviti:        
Naslovu
Pismohrana