linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

O D L U K A o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za novčane potpore u poljoprivredi i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu

Na temelju članka 18. i 19. Zakona o Vladi Županije Zapadnoercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 10/04 ), članka 34. stavak (2) Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 6/15) članka 37. stavak (1) Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 8/12 i 20/13), na prijedlog Ministra gospodarstva, Vlada Županije  Zapadnohercegovačke, na sjednici ………… održanoj dana    …………, donijela je


O D L U K U o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za novčane potpore  u poljoprivredi i ruralnom razvitku“  utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu

 

 

Odluku i naputak možete preuzeti sa sljedećih poveznica


O D L U K A o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za novčane potpore  u poljoprivredi i ruralnom razvitku“  utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu


 

NAPUTAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE POTPORE U POLJOPRIVREDI