linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Bosna i Hercegovina
FederacijaBosneiHercegovine 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Posušje, 22.10.2018. godine

Opširnije...

NAPUTAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE POTPORE U POLJOPRIVREDI

Na temelju članka 21. i članka 37. stavak (2) Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi  i ruralnom razvitku ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 8/12, 20/13 i 5/17), članka 63. stavak (3) Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 9/06) i članka 5. stavak (2) Odluke o donošenju Programa utroška sredstava  „Tekući prijenosi za  potpore  u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“  utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 3/18), uz Suglasnost Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Ministar gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke,  d o n o s i


NAPUTAK
ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE POTPORE U POLJOPRIVREDI

Opširnije...

Odluka o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu

Na temelju članka 18. i 19. Zakona o Vladi Županije Zapadnoercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 10/04 ), članka 35. stavka (7) Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 24/17), članka 5. i članka 37. stavak (1) Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 8/12, 20/13 i 5/17), na prijedlog Ministra gospodarstva, Vlada Županije  Zapadnohercegovačke, na  ….. sjednici održanoj dana ……………                       godine, donijela je

 

O D L U K U
o donošenju Programa utroška sredstava
„Tekući prijenosi za  potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“
utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke
za 2018. godinu

Opširnije...

Obavijest

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači koji nisu prijavili proizvodnju povrća, uzgoj muznih krava i držanje pčelinjih društava do 29.04.2017. godine, kako istu mogu prijaviti Ministarstvu  gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke odnosno  Zavodu za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke  do 19.05.2017. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 682-162; 831-063 i 702-494.

Obavijest za poljoprivredne proizvođače koji namjeravaju ostvariti pravo na županijske novčane potpore za 2017. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 

Broj: 05-06-24-465/17
Posušje, 06.04.2017. godine                                   

 

Predmet:  Obavijest

Opširnije...