linija

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE


Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Svečana sjednica Županijskog odbora za razvitak Županije Zapadnohercegovačke

U Posušju je, 03.07.2013. godine, održana deseta i ujedno svečana sjednica Županijskog odbora za razvitak povodom završetka izrade nacrta Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke.

Članovi Županijskog odbora za razvitak završili su konačan pregled nacrta Strategije razvitka ŽZH, te dogovorili nastavak aktivnosti vezanih uz implementaciju Strategije.
Ministar gospodarstva ŽZH gosp. Ivica Ćorić i gđa. Marina Dimova, predstavnica UNDP-a BiH, dodijelili su zahvalnice članovima ŽOR-a i zahvalili im za predanost i uloženi trud koji je rezultirao izradom ovako važnog dokumenta za Županiju. Ministar je također zahvalio i predstavnicima UNDP-a i Švicarskoj razvojnoj agenciji - SDC na svesrdnoj pomoći i suradnji kao i tvrtki OIKOS na čelu sa direktorom gosp. Jurijem Kobalom sa suradnicima na izuzetno kvalitetno pruženoj konzultantskoj usluzi.

Opširnije...

Deveta sjednica Županijskog odbora za razvitak

Županijski odbor za razvitak održao je devetu sjednicu na kojoj su se detaljno pregledale mjere i financijski okviri mjera koje su se usuglasile sa predstavnicima ministarstava, općina i nevladinog sektora. Također su  definirani i prioritetni projekti izvedeni iz određenih mjera. Uz navedene aktivnosti dio Županijskog odbora za razvitak prezentirao je nacrt Strategije razvitka na općinskim vijećima Posušje i Široki Brijeg. Općinski vijećnici su iznijeli prijedloge za popravke i dopune nacrta Strategije.

Opširnije...

Osma sjednica Županijskog odbora za razvitak

Županijski odbor za razvitak i dalje nastavlja s radom na pripremi mjera za implementaciju strategije razvitka Zapadnohercegovačke županije. Uz druge aktivnosti dio Županijskog odbora za razvitak je posjetio sve općine u županiji i zajedno s načelnicima općina i njihovim suradnicima pregledao razvojne pravce općina i županije i pokrenuo inicijativu za pripremu projekata koji će kasnije biti sprovedeni u okviru implementacije županijske strategije razvitka. U sljedećih 14 dana očekuje se nova javna rasprava o programu gdje će se prezentirati razmišljanja o razvitku županije i u raspravi s članovima partnerske grupe iznijeti prijedloge za popravke i dopune nacrta strategije.

Opširnije...

Sedma sjednica Županijskog odbora za razvitak

Županijski odbor za razvitak je u zadnjem mjesecu pripremio opće ciljeve razvoja  Zapadnohercegovačke županije dok je na svojem zadnjem zasjedanju pokrenuo raspravu o mjerama koje će županiju u narednim godinama voditi do ciljeva koje su postavili. Na tim prijedlozima i idejama će se raditi narednih nekoliko mjeseci dok će se za mjesec dana održati javna rasprava i usuglašavanje mjera i ciljeva zajedno s razvojnim partnerima.

Opširnije...

Informiranje o Strategiji razvitka ŽZH

Prošli tjedan ministarstvo gospodarstva ŽZH  posjetili su rukovodeći članovi ŽOR-a, te predstavnici OIKOS-a i UNDP-a BiH-a, kao partneri i tehnička potpora za izradu Strategije.
Glavni cilj ove posjete bilo je detaljnije upoznavanje gosp. ministra Ćorića sa dosadašnjim radom na Strategiji razvitka ŽZH te koji će izazovi biti najveći u budućnosti.
Ministar Ćorić izrazio je zadovoljstvo prednacrtom Strategije, iznio svoje prijedloge i komentare te napomenuo kako je jako važno da se Strategija završi u dogovorenom roku, kako bi što prije bili u mogućnosti krenuti u apliciranje za projekte EU budući da Strategija predstavlja jedan od osnovnih dokumenata za apliciranje. Strategija je zamišljena kao dokument svih segmenata društva uključujući ministarstva, uprave, općine i udruge kao nevladin sektor.

Opširnije...